2013-10-03

gerb

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про рекламу

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181 )

    { Вводиться в дію Постановою ВР
      N 271/96-ВР від 03.07.96, ВВР, 1996, N 39, ст. 182 }

    { Із змінами, внесеними згідно із Законами
      N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36
      N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
      редакція  набирає  чинності одночасно з набранням чинності
      Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
      N 2438-III ( 2438-14 ) від 24.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.150
      N  762-IV  (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 }

    { В редакції Закону
      N 1121-IV ( 1121-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.62 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Законами
  N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
  N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.566
  N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.75
  N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268
  N 1033-V  ( 1033-16 ) від 17.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.445
  N  145-VI (  145-17 ) від 18.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.197
  N  800-VI (  800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257
  N 1465-VI ( 1465-17 ) від 04.06.2009, ВВР, 2009, N 44, ст.655
  N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486
  N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
  N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011 }
 

     Цей Закон визначає засади  рекламної  діяльності  в  Україні,
регулює   відносини,   що   виникають   у   процесі   виробництва,
розповсюдження та споживання реклами.

Роздыл I. Загальні положення
Розділ II Загальні вимоги до реклами
Розділ III Особливості рекламування деяких видів товару
Розділ IV Контроль за дотриманням та відповідальність за порушення законодавства про рекламу

Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Частина дев'ята статті 13 набирає чинності з 1 січня 2005 року.
2. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257, N 33, ст. 300; 1995 р., N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 43, N 52, ст. 306; 1997 р., N 9, ст. 70, N 18, ст. 131; 2000 р., N 19, ст. 143, N 29, ст. 232, N 46, ст. 398, N 50, ст. 436; 2001 р., N 24, ст. 124; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223; 2003 р., N 10-11, ст. 87, N 14, ст. 100) доповнити пунктом 46 такого змісту:
"46) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи - за позовами, з якими вони звертаються до суду у справах, пов'язаних із порушенням законодавства про рекламу".
3. Кабінету Міністрів України:
до 1 жовтня 2003 року подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають із цього Закону;
до 1 січня 2004 року привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
розробити нормативно-правові акти, необхідність прийняття яких передбачається цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 липня 1996 року
N 270/96-ВРОценка : 0 из 5 ( 0 голосов)